Kanada Seyahat Sağlık Sigortası

Kanada seyahat sağlık sigortası Kanada’ya seyahat etmeyi planlayan Türkiye vatandaşları için yapılan seyahat sigortası türüdür. Kanada’ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize başvurusu yapılması gerekmektedir. Genellikle konsoloslukların vize başvurularında seyahat sağlık sigortası zorunluluğu bulunsa da bu durum Kanada Konsolosluğu için geçerli değildir. Seyahat sağlık sigortası, seyahat anında karşılaşılabilecek olası bir kaza, hastalık ya da yaralanma gibi durumlarda kişinin sağlığını maddi kayıp yaşamadan güvence altına almaktadır. Dolayısıyla vize başvurularında gerekli olmasa dahi yaptırılması gerekmektedir.

Seyahat sigortası, kendi ülkesinden uzakta olan kişiyi, çeşitli riskler karşısında güvence altına alır. Yukarıda bahsedilmiş olan hastalık, kaza, yaralanma ya da vefat gibi durumlarda gereken masraflar sigorta kapsamında karşılanmaktadır. Bazen basit bir rahatsızlık da olsa kişiyi seyahati esnasında oldukça fazla etkiler. Kanada’da sağlık sektöründe yapılan harcamalar ise oldukça maliyetli olabilir. Kişinin seyahati esnasında bu gibi durumlarda maddi kayıp yaşamadan ilaçları almasını, muayene olmasını, hastanede yatarak ya da ayakta tedavi almasını sağlamaktadır.

Seyahat sağlık sigortası hakkında bilinmesi gereken önemli hususlardan biri de seyahat planına göre düzenlenmesi gerektiğidir. Kanada seyahat sağlık sigortası 50.000 USD teminat limitli bir sigorta türüdür. Seyahat edilecek ülkeler arasında Schengen ülkeleri de bulunuyorsa, bu ülke konsolosluklarına yapılan vize başvurularında seyahat sigortası gereklilik arz eder. Söz konusu ülkelere seyahat eden kişi, sınır yetkilileri tarafından seyahat sigortası kontrolü yapılma ihtimali ile karşı karşıyadır. Bu sebeple 30.000 Euro teminatı olan Schengen vize seyahat sigortası yaptırması ve poliçeyi yanında bulundurması gerekmektedir.

Kanada Vatandaşlarına Seyahat Sağlık Sigortası

Kanada vatandaşlarına seyahat sağlık sigortası Türkiye’ye seyahat edecek olan Kanada vatandaşları için düzenlenmektedir. Kanada vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerde vize almaları gerekmektedir. Elektronik vize sistemine ya da dış temsilciliklere yapacakları başvuru ile müteaddit girişli vize almaları mümkündür. Kanada vatandaşlarına Türkiye vizesi sigortası seyahat esnasında yaşanması olası riskler karşısında yabancının sağlığını ve bütçesini korumaktadır. Bu sebeple vize ile seyahat eden ya da vize muafiyeti olan herkesin yurt dışı seyahatlerinde sigorta yaptırması son derece önemlidir. Aksi takdirde olası bir hastalık ya da yaralanma durumlarında kendi bütçelerinden harcama yapmaları gerekecek ve anlaşmalı sağlık hizmetlerinden yararlanmaları mümkün olamayacaktır.

Türkiye’ye seyahat etmek isteyen Kanada vatandaşlarına düzenlenen seyahat sigortası, yolculuk ve Türkiye’de bulunulan süre zarfında muhtemel bir hastalık, kaza ya da yaralanma gibi riskler karşısında yalnızca sağlığını güvence altına almakla kalmamaktadır. Kişinin seyahat esnasında bu gibi durumlar sebebiyle yaşayacağı maddi kaybın da önüne geçmektedir. Kanada vatandaşları Türkiye elektronik vize başvurularını yalnızca turistik seyahatler için yapabilmektedir. Öğrenim ya da çalışma gibi özel amaçlarla yapılacak seyahatler için dış temsilciliklerden amaçlarına uygun vize başvurusu yapmaları gerekmektedir. Dış temsilciliklere yapacakları başvuruda gerekli başvuru belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Seyahat sağlık sigortasının da bu esnada sunulması gerekmektedir.

Kanada seyahat sağlık sigortası ve Kanada vatandaşlarına düzenlenen sağlık sigortasının seyahatten önce yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte seyahat eden kişi poliçeyi yanında bulundurmalıdır. Bazı ülkelere girişlerde sınırda yetkililer tarafından yapılan kontroller sonucu seyahat sağlık sigortasının ibraz edilmesi gerekebilir. Bu durumlar karşısında poliçenin hazır olarak bulunması seyahatin aksamaması adına yararlı olacaktır.

Kanada Seyahat Sigortası Nasıl Yapılır?

Kanada seyahat sigortası düzenlemek için seyahat edecek kişi ya da kişilerin bilgileri istenmektedir. Bunlar; T.C Kimlik numarası, adres ve iletişim için telefon numarası şeklindedir. Kişisel veri girişlerinin yapılmasının ardından kişinin seyahat planının aktarılması gerekmektedir. Sigorta yapılırken, sigorta kapsamına dahil olacak ülke, bölge ya da tüm dünya ülkeleri gibi seçimler yapılmaktadır. Seyahat planına uygun olarak gidilecek ülkeler ve seyahat tarihleri belirtilmektedir.

Seyahat sağlık sigortasının tüm seyahati kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Sigorta sürelerinin belirlenmesine ilişkin detaylı bilgiyi yazının devamında yer alan Kanada Seyahat Sağlık Sigortası Süresi Nasıl Belirlenmelidir? başlıklı kısımdan inceleyebilirsiniz. Sigorta süresinin de belirlenmesinin ardından sistem tarafından otomatik olarak ücret hesaplaması yapılmaktadır. Sigorta ücretleri hakkında başvuru sahibi bilgilendirilmektedir. Kişinin onayı alındıktan sonra ödeme yapılmasının ardından kişi adına poliçe düzenlenmektedir.

Kanada vize başvurularında sigorta zorunluluğu bulunmamaktadır. Özellikle yurt dışına yapılan seyahatlerde seyahat sigortası yaptırılması oldukça önem taşır. Bu sebeple sigorta ile seyahat etmek isteyen ve vize başvurularında konsolosluğa sigorta evraklarını ibraz etmek isteyen kişilerin poliçelerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Elle düzenlenen poliçe konsolosluk tarafından kabul edilmemektedir. Kişi adına düzenlenen poliçe antetli kağıda hazırlanmaktadır. Ardından ıslak imzalı ve kaşeli olarak kişiye teslim edilmektedir. Seyahat sağlık sigortası belgelerini başvuruda ibraz edecek kişilerin kendi adına düzenlenmiş olan poliçelerin ülke için gerekli sigorta şartlarını sağladığından emin olması gerekmektedir.

Kanada Seyahat Sağlık Sigortası Süresi Nasıl Belirlenmelidir?

Kanada seyahat sağlık sigortası süresinin belirlenmesinde bazı hususlara son derece dikkat edilmesi gerekmektedir. Süre belirlenirken yurt dışına yapılacak seyahatlerin tarihlerini referans almak gerekmektedir. Seyahat öncesi yapılması gereken sigortanın, seyahat tarihlerinin tümünü kapsamasına özen göstermek gerekmektedir. Bu sebeple yolculuktan bir gün önce başlaması ve dönüş tarihinden bir gün sonra bitmesi gerekmektedir. Kanada vize başvurularında sigorta gerekliliği bulunmamaktadır. Fakat tercihe bağlı düzenlenecek sigorta, başvuruda da ibraz edilecekse, başvuru formunda belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri ile tutarlı olması gerekmektedir.

Kanada’ya seyahat ederken yapılan seyahat sağlık sigortası süreleri en az 1 gün ve en fazla 1 yıl olarak düzenlenmelidir. Dolayısıyla süreleri bu aralıkta bulunacak şekilde 1 hafta, 1 ay, 3 ay şeklinde düzenlenebilir. Bunun yanı sıra belirli bir tarih aralığında daha spesifik bir süre olarak da yapılabilir.

Sigorta süresinin belirlenmesinde yalnızca tek bir seyahate bağlı kalınması gerekmez. Sürekli seyahat eden kişiler için uzun süreli bir sigorta da düzenlenebilir. Fakat bu gibi durumlar karşısında kişinin seyahat etmeyi düşündüğü ülkelerin sigorta şartlarını gözden geçirmek gerekmektedir. Örneğin Schengen ve Avrupa ülkeleri için 30.000 Euro teminatlı sigorta gerekliliği bulunuyorken, Amerika Birleşik Devletleri’nde geçerli sigorta ise Kanada seyahat sağlık sigortası gibi 50.000 Euro teminatlıdır.

Kanada Seyahat Sağlık Sigortası Nerede Yapılır?

Kanada seyahat sağlık sigortası sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır. Fakat kişiye ve planladığı seyahate en uygun sigorta düzenlenmesi adına bir uzman aracılığıyla yapılmasında fayda bulunmaktadır. Özellikle vize başvurularında konsolosluk gerekliliklerini karşılayan uygun sigortanın düzenlenmesi son derece önemlidir. Kanada vize başvurularında sigorta gerekliliği bulunmasa dahi kişinin seyahatten önce sigorta yaptırmasında fayda bulunmaktadır. Vize başvurularında sigorta yaptırması zorunlu olan kişilerin ise konsolosluk evrak listesinin güncel halini kontrol etmeleri ve bu şartlara uygun evrak düzenlemeleri gerekmektedir.

Konsolosluklar vize prosedürlerinde zaman zaman güncellenmeler yapmaktadır. Bundan dolayı vize süreçleri hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin bir uzmandan yardım almaları son derece faydalı olacaktır. Başvurunun geçersiz sayılmaması ya da olumsuz değerlendirilmemesi adına, deneyimli biri ile çalışılması oldukça önemlidir. Bunun dışında, sigorta şirketleri ile birebir yapılan görüşmeler sonucunda düzenlenen poliçelerde gözden kaçan bazı durumlar yaşanmaktadır. Örneğin sigorta süresinin belirlenmesinde yapılan hatalar sebebiyle kişilerin başvurusu geçersiz sayılabilir. Bu gibi aksaklıkların yaşanmaması adına vize başvurularında uzman biri ile görüşülmesinde fayda vardır.

Kanada Seyahat Sigortası Ne İşe Yarar?

Kanada seyahat sağlık sigortası işlevleri poliçede düzenlenen teminatların içeriğinde düzenlenmektedir. Seyahat sağlık sigortası teminatları ana teminatlar ve ek teminatlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Ana teminatlar genellikle sağlık problemleri ve acil durumlar karşısında devreye giren teminatlardır. Ek teminatlar ise kişilerin talepleri doğrultusunda oluşturulur. Ek teminatlar bagaj gecikmesi, pasaport kaybolması, bagaj kaybolması ya da seyahatin iptal edilmesi gibi durumlarda oluşan maddi kayıpları önlemektedir. Ana teminatlar ise her seyahat sigortasında yer alan teminatladır. Genellikle aşağıdaki gibidir.

 1. Tıbbi Tedavi Teminatı: Teminat limiti kapsamında gerekli tedavi masraflarının karşılanmasını temin eder. Bu kapsamda kişinin seyahat esnasında karşılaştığı hastalık, yaralanma ya da kaza gibi durumlarda gerekli ayakta muayene ya da hastanede yatarak muayene masrafları karşılanmaktadır. Teminat limitleri ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Kanada seyahat sağlık sigortası ve Amerika Birleşik Devletleri seyahat sigortası limiti 50.000 USD iken; Schengen ve Avrupa ülkelerinin teminat limiti 30.000 Euro olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda kişi gerekli muayeneyi olabilmekle birlikte maddi kayıp yaşamadan tıbbi tedavi de almaktadır.
 2. Tıbbi nakil ya da seyahat teminatı: Bu teminat seyahat esnasında aniden gelişen hastalık ya da yaralanma benzeri durumlarda devreye girmektedir. Bir gün içerisinde müdahale edilmemesi halinde kişi açısından tehlike arz eden vakalarda gerekli desteği sağlar. Acil durumda kişi için kara ya da hava ambulansı ile birlikte sağlık merkezine nakli gerçekleştirilmektedir. Tedavinin bitmesinin ardından kişinin daim ikamet adresine dönüşü sigorta kapsamında sağlanmaktadır.
 3. Vefat teminatı: Adına seyahat sigortası bulunan kişinin seyahat sırasında vefat etmesi halinde gerekli nakil ve defin işlemleri karşılanmaktadır.
 4. Tıbbi Danışmanlık ve Bilgi Teminatı: Bu teminat sağlık sigortası bulunan kişinin gerekli tıbbi danışmanlık hizmetini almasına yönelik düzenlenmiştir. Kanada seyahat sağlık sigortası kapsamında, kişinin bulunduğu yere en yakın anlaşmalı ekip ile görüşmesi sağlanır. Anlaşmalı sağlık ekibi kişinin durumuna bağlı tanı konması ve ilaç önerilmesi dışında gerekli tüm bilgileri sunmaktadır. Hastane, teşhis merkezi, doktor, uzman doktor, diş hekimi, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, telefon ve adres bilgileri şeklinde kişinin ihtiyacına ilişkin tıbbi danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kanada Seyahat Sigortası Ne Zaman Yapılır?

Seyahat sağlık sigortasının seyahat tarihinden önce yapılması gerekmektedir. Sigorta tarihinin, seyahat tarihinden bir gün önce başlaması ve seyahat dönüşünden bir gün sonra bitmesi gerekmektedir. Poliçe geçerliliği seyahat tarihinin tamamını kapsamalıdır. Seyahat süresinden daha uzun sigorta da yapılabilir. Özellikle sık sık yurt dışı seyahatine çıkan kişiler için uzun süreli sigorta düzenlenmektedir. Böylelikle kişinin her seferinde kısa süreli sigortalar yaptırmasına gerek yoktur. Kişi ile birlikte seyahat eden aile üyesi ya da başka biri varsa her birinin adına poliçe düzenlenmesi gerekmektedir.

Kanada’ya seyahat edecek olan Türk vatandaşlarında olduğu gibi, Türkiye’ye seyahat edecek olan Kanada vatandaşlarının da sigorta gerekliliği yoktur. Fakat seyahat esnasında yaşanması olası bir kaza, yaralanma ve hastalık gibi riskler karşısında kişinin kendisini güvence altına alması gerekmektedir. Kanada vatandaşlarına Türkiye vizesi sigortası bu gibi olumsuz durumlar karşısında sigortalı kişinin seyahat bütçesini sarsmadan gerekli tıbbi tedavi, muayene ve acil ilaç giderlerinin karşılanmasını sağlamaktadır. Kişinin sigortadan yararlanması için adına düzenlenmiş bir poliçenin olması ve bu poliçenin seyahat esnasında kişinin yanında bulunması gerekmektedir.

Kanada Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Kanada seyahat sağlık sigortası fiyatlarının hesaplanmasında,

 • Gidilecek ülke ya da ülkeler
 • Seyahat süresi
 • Ek teminatlar belirleyici olmaktadır.

Yukarıda listelenmiş etkenler doğrultusunda sigorta ücretleri değişiklik göstermektedir. Seyahati planlanan ülke ya da ülkelerin sigorta ücreti üzerinde ne gibi bir etkisi olduğunu açıklamak gerekirse, ülkelerin sigorta gerekliliklerinin değişiklik gösterdiğini ve bu sigorta şartlarının sigorta ücretleri üzerinde etkisi olduğunu belirtmek gerekmektedir. Ülkelerin sigorta şartları genellikle teminat süreleri bakımından değişiklik göstermektedir. Schengen ve Avrupa ülkelerinde 30.000 Euro teminatlı sigorta Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde ise 50.000 USD teminatlı sigorta geçerlidir.

Seyahat süresine bağlı fiyatların değişiklik göstermesi ise, sigorta geçerlilik süresinin artmasına bağlı fiyatların da artış göstermesinden kaynaklanmaktadır. Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda seyahat sağlık sigortası ücretleri hakkında net bir bilgi vermek mümkün değildir. Ancak bir uzman ile görüşülmesi ve seyahat planının aktarılması halinde kişiye güncel sigorta ücretleri hesaplanarak bilgi verilebilir. Seyahat sağlık sigortası ücretleri çoğunlukla fazla maliyetli sigorta türleri arasında yer almamaktadır.

Kanada Covid 19 Seyahat Sigortası

Kanada Covid 19 seyahat sigortası Kanada’ya seyahat edecek vatandaşları koronavirüs riskine karşı koruyan bir tür seyahat sağlık sigortasıdır. Sigortada COVID-19 teminatı bulunmaktadır. Bu teminat, hastalık teşhisinin konması ve karantina sürecinde gerekli ihtiyaçların karşılanması gibi maddeler içermektedir. Yurt dışında yaşanan en büyük problemlerden biri de alınan sağlık hizmetlerinin maliyetli oluşudur. Poliçede belirtilmiş olan bu konular, kişinin yalnızca sağlığını korumakla kalmaz, ülkesinden uzakta geçirdiği bu süreçte maddi kayıp yaşamasının da önüne geçer.

Pandemi sürecinde planlanan zaruri seyahatlere, kişilerin endişeleri dolayısıyla kısıtlama getirmesi ya da iptal etmesine gerek yoktur. Alınabilecek birtakım önlemler ile güven içerisinde seyahat edilmesi mümkündür. Alınabilecek en büyük önlemlerden biri ise Kovid-19 teminatlı Kanada yurtdışı seyahat sağlık sigortası ile seyahat etmektir. Poliçede belirtilen konular, olası bir koronavirüs halinde kişinin ihtiyacı olabilecek her konuda destek olmaktadır. Gerekli sağlık hizmetini en iyi seviyede almasını sağlayarak kişiyi bu durum karşısında güvence altına almaktadır. Böylelikle kişiye yalnızca belirtilen toplumsal kurallara uyum sağlamak ve seyahatini planlamak kalacaktır.

Kanada Covid 19 seyahat sigortası sigortalıya kişiye çok sayıda avantaj sunmaktadır. Bu hizmetler, poliçede yer alan teminatlardır. Olası bir koronavirüs durumunda, yalnızca sağlık ihtiyaçlarında değil kişinin karantina sürecindeki tüm ihtiyaçlarına destek olacak şekilde düzenlenmiştir. Koronavirüse özel Kanada yurtdışı seyahat sigortası kapsamına genel olarak bakacak olursak aşağıdaki gibi listelemek mümkündür.

 • Sigortalı kişi seyahat halindeyken COVID-19 şüphesi taşıyor ise, bu kişiye teşhisin konabilmesi adına yapılan işlemler sigorta kapsamında karşılanmaktadır.
 • 24 saat içerisinde müdahale edilmesi gereken acil bir durum ile karşı karşıya kalan sigortalı kişinin kişinin sağlık merkezine nakli sigorta kapsamına dahildir.
 • Seyahat halinde iken COVID-19 tespit edilen sigortalı kişinin hastanede yatarak ya da ayakta tedavisi sigorta kapsamında karşılanmaktadır.
 • Seyahat esnasında COVID-19 teşhisi konan ve karantinaya alınan kişini, otel ya da diğer konaklama masrafları ile gıda ve giyim ihtiyaçları sigorta kapsamında karşılanmaktadır.
 • Koronavirüse özel Kanada seyahat sigortası kapsamında seyahat sürecinde tedavi gören ve tedavisini tamamlayan kişinin daimi ikamet adresine nakli sağlanmaktadır.

Duyurular

Kanada Konsolosluğu 29 Ekim Bildirgesi

Kanada Konsolosluğu ve Kanada Büyükelçiliği Türkiye’nin Resmi tatil günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim 2021 günü hizm...
2023-08-09 13:30:26

2021 Kanada Konsolosluğu Tatil Günleri

2021 Yılı Kanada Konsolosluğu Tatil Günleri 1 Ocak 2021 Yılbaşı 4 Nisan 2021 Paskalya  20 Mayis 2021 Victoria Günü  1...
2023-08-09 13:29:30

Kanada Öğrenci Vizesi ile Sınır Kapısından Geçiş Koşulları

Kanada Öğrenci Vizesi ile Sınır Kapısından Geçiş Koşulları Kanada’ya eğitim amaçlı seyahat eden öğrencileri, Kanada sınır kapıl...
2023-08-09 13:28:49

Kanada Göçmenlik ve ülkeye giriş koşullarına ilişkin,

Kanada Bakanlığı Belirlediği Şartlar Dahilinde Yabancılara Negatif Takdir Yetkisi Kullanabilecek ! Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanl...
2023-08-09 13:27:36
Tüm Duyurular