Kanada CAN Plus Vizesi


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 9 Nisan 2021 tarihinden itibaren Kanada transit vizesi konusunda büyük kolaylık sağlayan Kanada CAN Plus vizesi çerçevesinde daha kolay şekilde vize almaya başladılar. CAN Plus sayesinde, T.C. pasaport sahipleri daha az vize başvuru evrakını Kanada Konsolosluğuna sunarak Kanada ziyaretçi vizesi başvurusunda bulunabilirler. Eski veya yeni pasaportunda son 10 yıl içinde alınmış Kanada vizesi veya Amerikan Vizesi olan T.C. pasaport sahiplerinin Kanada vize başvuruları CAN Plus programıyla geçici ziyaretçi vizesi kapsamında değerlendirilmektedir. Geçen 10 yıl içinde Kanada’ya seyahat edenler, önceki seyahatlerinde aldıkları Kanada vizelerini göstererek CAN Plus programından yararlanabilirler. Yine son 10 yıl içinde geçerliliği olan Amerika Birleşik Devletleri vize sahipleri de CAN Plus için başvuruda bulunabilir. CAN Plus programında aile olarak faydalanmak isteyenlerin de yukarıda sözü edilen kriterleri karşılamaları gerekmektedir.

Kanada CAN Plus vizesi başvurularında geçerli süresi olan pasaportun aslı, halen geçerliliği olan Amerika vizesi veya Kanada ve Amerika seyahatini ispat eden belgeler sunulmalıdır. Can Plus vize ücretinin Kanada Doları ile yapılmış olması gerekir ve başvuruyla ilgili ödemenin dekontunun başvuru evrakları arasında olması zorunludur. Online olarak doldurulan “Geçici Ziyaretçi Başvuru Formu” Kanada vizesi başvuru sahibinin imzasını taşımalıdır. 35mm x45 mm boyutlarında, beyaz fon üzeri, güncel 2 adet fotoğraf biyometrik fotoğraf, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği,   nüfus cüzdanı fotokopisi ve evli olanlar için evlilik cüzdanı fotokopisi,  varsa eski pasaportların fotoğraflı sayfası, vize basılı sayfalar ve işlem gören diğer sayfalarının fotokopileri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve evli olanlar için evlilik cüzdanı fotokopisi CAN Plus vize başvurularında mutlak surette sunulması gereken evraklardır. Geçerli Amerika vizeniz var ise fotokopisi, eğer yok ise son 10 yıl içinde Kanada ya da Amerika’ya giriş çıkış yaptığınızı gösteren kaşeli sayfanın ve süresi dolmuş olan vizenizin fotokopisi de başvuru için önemlidir.

Kanada Konsolosluğu gerekli gördüğü durumlarda Schedule 1 formu, 18 yaşından küçükler için muvafaktaname, vekil kullanım formu, vasi bildirim formu gibi ek evrakları talep etme hakkına sahiptir. Kanada CAN Plus vize başvuru formunun, konsolosluk tarafından talep edilen diğer evraklarla aynı anda sunulması tavsiye olunur.